KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie  z art. 13  ust. 1  i 2 rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest EL POWER F. Tynalewski, P. Luck s.c. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kierskiej 11, NIP: 7811999515, adres e-mail: biuro@el-power.eu, (dalej „Administrator”).
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji związanej z zadanym pytaniem za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.el-power.eu.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych oraz udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale odmowa ich podania i udzielenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie.
 5. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 6. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszej Stronie Internetowej. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora oraz jego pracowników i mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym, świadczącym usługi na rzecz Administratora w zakresie usług IT bądź związanych z ochroną danych osobowych.
 10. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia.
 11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.