Montaż paneli fotowoltaicznych

Instalacja fotowoltaiczna z założenia ma dostarczać prąd na potrzeby gospodarstwa domowego przez kilkanaście lat. Specjaliści od fotowoltaiki twierdzą nawet, że te najbardziej sprawne mogą pracować bezawaryjnie do 25 lat. Aby było to możliwe, montaż paneli fotowoltaicznych powinien być wykonany profesjonalnie i bardzo solidnie. Dlatego warto go powierzyć specjalistom z naszej firmy.

Sposoby i miejsca montażu paneli

Standardowym i najczęściej wykorzystywanym miejscem, w którym montuje się panele fotowoltaiczne, jest dach. Zależnie od tego, czy ma on konstrukcję płaską, czy skośną, stosuje się inne systemy mocowania i odmienny sposób układania paneli. Mogą one być montowane w układzie poziomym, jeden nad drugim lub pionowo, jeden obok drugiego. 

Montaż paneli fotowoltaicznych można też wykonywać na gruncie, gdzie sprawdzają się instalacje o mocy większej niż 10 kWp. Każdy element procesu montażowego oraz sposób umieszczania i mocowania elementów może wpływać na efektywność elektrowni słonecznej. Istotne czynniki to między innymi:

  • ulokowanie domu i dachu w stosunku do kierunków geograficznych,
  • kąt nachylenia dachu,
  • przeszkody terenowe powodujące zacienienie dachu,
  • sposób ułożenia paneli, które powinny być ułożone w tym samym kierunku i mieć identyczny stopień nachylenia.

Warunki, w jakich należy wykonywać montaż paneli fotowoltaicznych

Montaż paneli fotowoltaicznych należy przeprowadzać w sprzyjających warunkach pogodowych. Nie jest zalecane wykonywanie takich prac przy silnym wietrze. Najlepsze parametry pogodowe to: temperatura otoczenia od -40°C do +85°C, wilgotność poniżej 85 rH%. Przed montażem panele powinny być przechowywane w temperaturze od -40°C do +60°C.

Montaż paneli fotowoltaicznych wymaga też stosowania kilku zasad:

  • panele nie powinny być umieszczane w pobliżu źródeł gazów palnych,
  • powierzchnia dachu przeznaczonego pod montaż powinna charakteryzować się klasą A odporności pożarowej,
  • przestrzeń pod panelami powinna mieć 10 cm wysokości, zapewniając możliwość wentylacji instalacji,
  • konstrukcja nośna i panele muszą być dobrze zabezpieczone przed obluzowaniem pod wpływem wiatru i opadów,
  • podczas montażu paneli należy zadbać o dostęp w celu czyszczenia, konserwacji czy napraw,
  • panele nie powinny podlegać obciążeniom chemicznym i nie powinny być zanurzane w cieczach.

Montaż paneli fotowoltaicznych w El Power

Firma El Power od wielu lat zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem instalacji fotowoltaicznych w wielu miastach Polski. Na koncie mamy ponad 700 realizacji różnego typu, wykonywanych zarówno na dachach płaskich i skośnych, jak i na gruncie. Montaż paneli fotowoltaicznych realizują doświadczone ekipy monterskie, które docierają do klientów w terminie do 30 dni od chwili podpisania umowy. Jesteśmy samowystarczalni i nie zatrudniamy podwykonawców z zewnątrz. Dlatego ponosimy pełną odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac i udzielamy na nie gwarancji. 

Miejscem, które najlepiej spełnia wymogi montażu paneli fotowoltaicznych, jest dach z nachyleniem między 30 a 45 stopni, skierowany na południe. W takich warunkach instalacja osiągnie największą efektywność. Nie oznacza to jednak, że nie możemy umieścić konstrukcji na dachu płaskim czy o mniejszym skosie. Dobre efekty produkcyjne zapewniają też dachy wschodnie i zachodnie pod warunkiem, że nie są zacienione. W tym drugim przypadku zastosujemy systemy, które pozwolą zminimalizować spadek uzysków.

Montaż paneli fotowoltaicznych wykonujemy też na gruncie. Przed jego realizacją zalecamy klientom, aby zapoznali się z planem zabudowania terenu w lokalnym urzędzie miasta czy gminy. Dzięki temu unikną sytuacji, gdy wybudowany wieżowiec czy inna konstrukcja w przyszłości zasłoni panele.

W naszym zespole mamy doświadczone ekipy monterskie z wieloletnim doświadczeniem, które profesjonalnie wykonają usługę montażu całej instalacji. Wykonamy dla Państwa montaż w dogodnym terminie po wcześniejszym ustaleniu i podpisaniu umowy w ciągu 30 dni.

Nasze realizacje są wykonywane tylko przez nasze własne, zatrudnione ekipy montażowe. Nie muszą się Państwo obawiać o montaż przez podwykonawców.

Realizujemy montaże na dachach i gruncie. Najlepszym miejscem w realizacji dachowej jest południowy dach z nachyleniem między 30, a 45 stopni. Możliwy jest także montaż na dachach wschodnich i zachodnich – również pozwalają osiągnąć opłacalne uzyski. W tym wypadku najlepiej, aby miejsce realizacji na dachu nie było zacienione w ciągu dnia w celu uzyskania jak najlepszej efektywności pozyskiwania energii. W przypadku zacienień zastosujemy systemy, które pozwolą zminimalizować spadek uzysków.

W przypadku montażu na powierzchni ziemi ważna jest wystarczająca ilość miejsca. Odpowiednia odległość pomiędzy panelami, aby nie zaciemniały siebie wzajemnie oraz rzeczy dookoła terenu realizacji, które też mogą zasłaniać instalacje w ciągu dnia (słupy, drzewa, budynki itd.).

Przed skorzystaniem z drugiej opcji montażu doradzamy, aby klienci zorientowali się w planach zabudowania terenu w lokalnym urzędzie miasta czy gminy. W celu sprawdzenia czy w najbliższym czasie inne realizacje dookoła terenu nie zakłócą jej funkcjonowaniu i poprawnemu działaniu.