Szukasz dofinansowania fotowoltaiki? Skorzystaj z programu Mój Prąd.

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się coraz większym powodzeniem. Perspektywa obniżenia rachunków za energię elektryczną i przynajmniej częściowego uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców wiele osób skłania do wyboru tego rozwiązania. Jeśli zaliczasz się do tego grona, ale obawiasz się, że koszty inwestycji Cię przerosną, skorzystaj z dofinansowania w ramach programu Mój Prąd.

Czym jest program Mój Prąd?

Od kilkunastu lat w Polsce prowadzi się intensywne działania, które mają na celu ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. Jednym z jego największych trucicieli jest energetyka. Producenci energii elektrycznej nie tylko sami emitują zanieczyszczenia, ale też podtrzymują równie toksyczny przemysł wydobywczy. Zarówno ekologia, jak i fakt wyczerpywania się paliw kopalnych sprawiają, że w wyjątkowej cenie jest czysta energia odnawialna. 

Program Mój Prąd jest jedną z inicjatyw polskiego rządu, która ma zachęcać właścicieli gospodarstw domowych do inwestowania w energię odnawialną. Pozyskiwać ją może m.in. fotowoltaika, dlatego oferowane wsparcie finansowe dotyczy paneli słonecznych i innych elementów instalacji. Zwrot kosztów obejmuje nie tylko zakup zestawów, ale również usługę montażu.

Ile wynosi dofinansowanie z programu Mój Prąd?

Mój Prąd jest programem skierowanym do wszystkich osób, które:

  • są osobami fizycznymi,
  • produkują energię ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby,
  • podpisały umowę kompleksową z zakładem energetycznym, dotyczącą zasad odprowadzania nadwyżek energii do sieci,
  • mają zainstalowany licznik dwukierunkowy,
  • wykonały instalację o mocy 2-10 kW.

Wysokość kwoty dofinansowania jest zróżnicowana i zależy od kosztów poniesionych na wykonanie inwestycji. We wcześniejszych edycjach Mój Prąd zapewniał zwrot do 50% kosztów kwalifikowanych przy założeniu, że górna granica tej kwoty nie przekroczyła 5000 zł. Dofinansowanie ma charakter pomocy bezzwrotnej. 

Istotnym elementem jest to, że program Mój Prąd z założenia oddaje środki zainwestowane w instalację. W praktyce oznacza to, że zainteresowany najpierw musi zainwestować w technologię, a następnie złożyć wniosek o zwrot części kosztów, dokumentując je odpowiednimi fakturami. Stanowi to pewne utrudnienie, gdyż zanim pieniądze wrócą do kieszeni, trzeba je mieć, aby zrealizować inwestycję. Jednym z rozwiązań w tej sytuacji są korzystne pożyczki bankowe.

Jak złożyć wniosek o dotację z programu Mój Prąd?

Indywidualne wnioski o dotację z programu Mój Prąd można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem profilu zaufanego lub e-dowodu. Odpowiedni link do formularza jest zamieszczony na stronie rządowej. Istnieje też możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej za pośrednictwem firmy, która zajmuje się instalacją fotowoltaiki.

Mój Prąd jest realizowany etapami, z których każdy ma wyznaczone terminy składania wniosków. Przekroczenie ich jest równoznaczne z odrzuceniem dokumentu. Ponadto warunkiem sukcesu jest poprawne wypełnienie wniosku. Należy w nim podać m.in. dane wnioskodawcy oraz informacje o instalacji, jej lokalizacji, parametrach technicznych i właścicielu. Niezbędne jest też dołączenie odpowiednich dokumentów:

  • kopii faktur za montaż i produkty,
  • dowodu zapłaty za produkty i usługi,
  • zaświadczenia OSD o montażu licznika dwukierunkowego i podpisaniu umowy,
  • oświadczenia wymaganego w związku z RODO, w którym wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli masz odpowiednie kwalifikacje i wykonałeś montaż samodzielnie, zamiast faktury za usługę możesz złożyć odpowiednie oświadczenie.

Mój Prąd w 2021 roku

Mój Prąd jest programem wsparcia finansowego realizowanym od 2019 roku. Na dofinansowania przeznaczono pulę środków w wysokości 1 miliarda złotych. W dwóch wcześniejszych edycjach pula ta została już wykorzystania, a nawet zwiększono ją o dodatkowe 100 000 zł. Czy w związku z tym dotacje z tego programu nadal są dostępne?

Jeśli planujesz zakup i montaż fotowoltaiki, masz szansę na skorzystanie z programu „Mój Prąd 3.0”. Wnioski można składać od lipca 2021 roku zgodnie z opisanymi wyżej zasadami. Podstawową różnicą trzeciej edycji jest finansowanie jej ze środków Unii Europejskiej, a nie z krajowych. Kwota dla każdej instalacji to 3.000 zł dofinansowania! 

W nowej edycji pojawiają się też elementy takie jak magazyny ciepła, punkty ładowania do samochodów czy inteligentne systemy zarządzania energią. Jeśli planujesz montaż instalacji fotowoltaicznej i chcesz starać się o dofinansowanie z programu Mój Prąd, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci spełnić warunki niezbędne do jego uzyskania.