Porady o Fotowoltaice

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Montaż domowej elektrowni PV zapewnia wiele korzyści. Redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wysoka sprawność, wieloletnia trwałość, brak konieczności codziennej obsługi – to wszystko cechy, które wpływają na wciąż rosnącą popularność, jaką osiągają panele fotowoltaiczne. Poznań to jedno z miast, gdzie branża fotowoltaiczna rozwija się najszybciej. Jak wskazują badania, przeciętni mieszkańcy Wielkopolski decydują się na fotowoltaikę zazwyczaj z innego powodu. Własne źródło energii elektrycznej to przecież szansa na oszczędności. Ważne są także szanse na dofinansowania, w tym realizowane w formie odliczeń podatkowych.

Ogniwa fotowoltaiczne (Poznań) – możliwości odliczenia podatku

W trosce o realizację zasad zrównoważonego rozwoju zaprojektowano różne formy ulgi podatkowej. Czasami zasady rozliczania zależą od wysokości opłat nałożonych przez samorządy, a panele fotowoltaiczne (Poznań) mogą zostać odliczone od podatku przez:

 • podatników rozliczających się według skali podatkowej, stosujących jednolitą stawkę podatkową lub korzystających z ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych;
 • osoby uiszczające podatek rolny;
 • są czynnymi płatnikami VAT

mogą liczyć na atrakcyjne dofinansowanie swojej instalacji. W tym artykule skoncentrujemy się na pierwszej grupie, w której przysługuje ulga w PIT. W kolejnych punktach przeanalizujemy katalog wydatków kwalifikowanych, warunki wsparcia oraz wysokość ulgi.

Ulga termomodernizacyjna a fotowoltaika

Ulga termomodernizacyjna weszła w życie wraz z początkiem 2019 roku. Katalog możliwych kosztów do sfinansowania przy jej wykorzystaniu jest bardzo duży i zawiera m.in.:

 • pompy ciepła,
 • kolektory słoneczne,
 • wymianę stolarki zewnętrznej,
 • ogniwa fotowoltaiczne,
 • instalacje do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Odliczyć można nie tylko koszty materiałów budowlanych, ale także usługi audytowe, projektowe oraz montażowe. Szczegółowy wykaz dopuszczalnych wydatków został ujęty w Rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489).

Ulga termomodernizacyjna i jej warunki

Zarówno mieszkańcy stolicy Wielkopolski, jak i właściciele lub współwłaściciele domków jednorodzinnych z innych miast i wsi mogą znacząco obniżyć początkową wartość instalacji fotowoltaicznej. Ulga termomodernizacyjna obejmuje obiekty:

 • wolnostojące;
 • w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej;
 • służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych;
 • stanowiące konstrukcyjnie samodzielną całość.

Wspomniana budowla musi znajdować się już w użytkowaniu, czego dowodem jest prawidłowo przeprowadzony odbiór. Ustawa o PIT precyzuje także kwestie dofinansowania instalacji na część obiektu: „wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc powierzchni całkowitej budynku”.

Panele fotowoltaiczne (Poznań) – ulga termomodernizacyjna i jej wysokość

Tak zaprojektowane inwestycje dla ogniw fotowoltaicznych (Poznań) mogą otrzymać do 53 tysięcy złotych, lub nawet 106 tysięcy złotych w przypadku współwłasności małżeńskiej. Co ważne limit ten dotyczy nie jednego obiektu, lecz wszystkich inwestycji termomodernizacyjnych dokonywanych przez danego podatnika. Ulga termomodernizacyjna nie wyklucza otrzymania środków z innych programów pomocowych. Nabory wniosków Mój Prąd lub Czyste Powietrze są więc nadal dostępne dla beneficjentów korzystających z ulgi w podatku PIT. Warto jednak pamiętać o zakazie podwójnego finansowania – wydatki pokryte dotacją nie mogą być już ujęte w kwocie podlegającej odpisowi.

Jak długo można korzystać z ulgi w podatku PIT na ogniwa fotowoltaiczne?

Poznań to jedno z tych miast, gdzie każdy mieszkaniec ma maksymalnie 3 lata na ukończenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, tak aby stać się przedmiotem dofinansowania. Faktury za wykonane usługi rozlicza się na bieżąco w rocznym zeznaniu podatkowym, jednakże jeśli odliczenie nie jest możliwe w danym roku kalendarzowym, możemy starać się o nie przez 6 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym rozpoczęto daną inwestycję lub sporządzono audyt energetyczny.

Ulga termomodernizacyjna – podsumowanie

Ulga termomodernizacyjna dostępna jest dla polskich podatników od niedawna. Pozwala ona na odliczenie od podatku PIT kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wachlarz możliwych modernizacji jest duży i obejmuje m.in. usługi „panele fotowoltaiczne Poznań”. W celu uzyskania dofinansowania należy wypełnić załącznik PIT/0 i przenieść kwotę odliczenia do zeznania PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom obiektów rozliczającym się według skali podatkowej (17 proc. i 32 proc.), stosujących jednolitą stawkę podatkową (19 proc.) bądź korzystający z ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych.