Porady o Fotowoltaice

Dofinansowanie fotowoltaiki

Właściwie wybrane komponenty do budowy elektrowni PV bazujące na systemach od renomowanych producentów gwarantują wiele korzyści ekonomicznych i ekologicznych. Fotowoltaika jest wyrazem troski o środowisko naturalne, przyczynia się także do poprawy warunków życia przyszłych pokoleń. Każda z nich jest dzisiaj na wyciągnięcie ręki wielu gospodarstw domowych. Koszt instalacji fotowoltaicznej z roku na rok spada, rząd i samorządy oferują programy z dotacjami.

Mój Prąd, Czyste Powietrze, ulga termomodernizacyjna – dotacje dla gospodarstw domowych

Program Mój Prąd

Mój Prąd to rządowy program dofinansowań. Dzięki niemu koszt instalacji fotowoltaicznej maleje. W 2021 roku uruchomiono już trzeci nabór, który według dokumentacji konkursowej potrwa do 22. grudnia 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania środków. Z programu mogą skorzystać wszystkie osoby fizyczne produkujące prąd na własne potrzeby, które posiadają aktualną umowę kompleksową z operatorem systemu dystrybucyjnego. Dotacja z programu Mój Prąd udzielana jest dla mikroinstalacji o mocy od 2 kW do 10 kW i w tej chwili wynosi 3 tysiące złotych. Na rok 2022 planowany jest kolejny nabór.

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kolejna szansa na dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych. Dzięki programowi koszty instalacji mogą obniżyć mieszkańcy m.in.: Oborników, Brodnicy, Zakopanego, Lublina, Gdańska i Białegostoku. Niezależnie od miejsca zamieszkania możemy starać się o wsparcie wymiany źródła ciepła połączonego z instalacją PV. By móc starać się o środki z Czystego Powietrza należy spełnić jeden warunek – wspólnie realizować przedsięwzięcia związane z energią cieplną i z energią elektryczną. Potencjalnymi beneficjentami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym i proponuje dwa poziomy dofinansowania – podstawowy i podwyższony (wysokość zależna od dochodów). Dzięki wsparciu koszt instalacji fotowoltaicznej spada o 5 tysięcy złotych.

Ulga termomodernizacyjna

Koszt instalacji fotowoltaicznej można zoptymalizować także dzięki uldze w odliczeniu podatku PIT. Zakres kosztów kwalifikowanych jest w tym wypadku dużo szerszy niż w Programie Mój Prąd i obejmuje wydatki związane z zakupem i wymianą nieefektywnych źródeł ciepła, przeprowadzenia audytu energetycznego lub montażu fotowoltaiki. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które swoje dochody opodatkowują według jednolitej stawki podatku liniowego, skali podatkowej lub jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ważne, aby beneficjent był właścicielem lub współwłaścicielem modernizowanej nieruchomości. Maksymalna kwota odliczenia dla jednego podatnika nie może przekroczyć 53 000 zł we wszystkich realizowanych przedsięwzięciach termomodernizacyjnych na różnych obiektach.

Koszt instalacji fotowoltaicznej dla przedsiębiorstw – dofinansowania

Nieco inaczej mają się sprawy związane z dofinansowaniami dla Przedsiębiorców pragnących skorzystać z zielonych technologii podczas wytwarzania energii elektrycznej, mają aktualnie do wyboru tylko jeden program pozwalający uzyskać dofinansowanie. Chodzi tu o nabór do programu Energia Plus, którego celem strategicznym jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, przez wsparcie przedsięwzięć mających zwiększyć udział OZE w produkcji energii. Jak w tym wypadku wygląda dofinansowanie na panele fotowoltaiczne i warunki jego uzyskania?

Jednym z nich jest korzystanie z technologii ORC. Czy w związku z tym inni przedsiębiorcy nie mogą być beneficjentami programu? Nie. Mogą ubiegać się o pożyczkę, która pokryje do 85% kosztów kwalifikowanych i przewiduje możliwość częściowego ich umorzenia. JUej preferencyjne warunki polegają m.in. na zaproponowaniu minimalnego oprocentowania. Nabór Energia Plus trwa do 17. grudnia 2021 roku lub do wyczerpania środków.

Każdy przedsiębiorca płacący podatek VAT może również starać się o odliczenie wydatków związanych z montażem fotowoltaiki w rozliczeniu rocznym.

Panele fotowoltaiczne w Obornikach – dotacje dla rolników

Program Agroenergia

Program Agroenergia to specjalne narzędzie NFOŚiGW zmniejszające koszt instalacji fotowoltaicznej. Nowy nabór skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków wynosi między
1 ha a 300 ha. Inwestycje są dotowane w następujących proporcjach:

  • dla elektrowni o mocy od 10 do 30 kW do 20 %, ale nie więcej niż 15 000 zł,
  • dla elektrowni o mocy od 30 do 50 kW do 13%, ale nie więcej niż 25 000 zł.

Wsparciem mogą być objęte także instalacje hybrydowe oraz magazyny energii jako elementy towarzyszące.

Ulga inwestycyjna

Kolejną, znacznie szerszą formą wsparcia dla gospodarstw rolnych jest ulga inwestycyjna. Skorzystać z niej mogą wszyscy płatnicy podatku rolnego. Wykorzystując to narzędzie można obnizyć koszt paneli fotowoltaicznych o 25%. Należy pamiętać, że produkcja energii, którą można objąć dotacjami powinna być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby gospodarstwa rolnego, zatem instalacje zasilające gospodarstwa domowe nie mogą być przedmiotem ulgi.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]