Porady o Fotowoltaice

Fotowoltaika – wszystko, co warto wiedzieć o opłacie mocowej

Globalne zapotrzebowanie na prąd z roku na rok wzrasta. Do codziennego użytku włączane są coraz bardziej innowacyjne rozwiązania bazujące na nowoczesnych technologiach. Wymagają one użycia ładowarek, akumulatorów lub bieżącego dostępu do energii elektrycznej. Jednym ze skutków tego zjawiska jest konieczność dostosowania infrastruktury energetycznej kraju. W związku z powyższym w grudniu 2017. roku uchwalono Ustawę o rynku mocy, która zapowiedziała wprowadzenie opłaty mocowej. Z tego artykułu dowiedzą się Państwo, czym dokładnie ta opłata jest, jak ją obliczać i czy użytkowanie instalacji fotowoltaiki m.in. w Koninie może ją zmniejszyć.

Panele fotowoltaiczne a opłata mocowa

Nadrzędnym celem przyjęcia Ustawy o rynku mocy jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polsce. Rządzący chcą to osiągnąć dzięki zwiększeniu stabilności cen prądu oraz ograniczeniu deficytów wytwórczych. Aby osiągnąć założone cele wprowadzono opłatę, która ma wspierać finansowo państwowe koncerny energetyczne oraz podlegające im elektrownie węglowe. To rozwiązanie spotkało się z wieloma głosami sprzeciwu jako sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ostatecznie opłata mocowa weszła w życie na początku 2021. Tempo wzrostu liczby instalacji fotowoltaicznych jest nierówne. Są województwa, w których zapotrzebowanie na panele fotowoltaiczne np. w Wielkopolsce (głównie Konin i inne większe miasta) Kto jest zoobligowany do uisczania opłaty mocowej?

Dla kogo opłata mocowa?

W art. 69 Ustawy o rynku mocy zdefiniowano listę podmiotów, które są zobligowane do regulowania opłaty mocowej. W wykazie znajdują się wszystkie jednostki przyłączone bezpośrednio do sieci przesyłowej, a więc także gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Wyższych rachunków za prąd nie unikną zatem ani towarzystwa ubezpieczeń, ani kosmetyczki, ani domy pomocy społecznej, stowarzyszenia lub producenci opakowań. Ustawodawca zaproponował natomiast różne wysokości opłaty mocowej dla dwóch podstawowych grup odbiorców.

Gospodarstwa domowe a opłata mocowa – czy warto zainstalować baterie słoneczne?

Zanim szczegółowo opiszemy jak wygląda kwestia opłaty mocowej dla instalacji fotowoltaicznych, poznajmy podstawowe stawki tej opłaty dla gospodarstw domowych. Jest ona uzależniona od zużycia energii elektrycznej według poboru prądu.

  1. Przy rocznym poborze energii elektrycznej na poziomie niższym niż 500 kWh opłata wynosi dokładnie 1,87 zł miesięcznie.
  2. Dla obiektów, w których wykorzystanie energii mieści się w przedziale od 500 kWh do 1200 kWh, rachunki za prąd wzrosły o 4,48 zł miesięcznie.
  3. Gdy zużycie przekracza 1200 kWh, ale jest niższe niż 2800 kWh, wartość opłaty wynosi
    7,47 zł miesięcznie.
  4. W przypadku gospodarstw domowych, w których zużycie przekracza 2800 kWh, miesięczne obciążenia energetyczne zwiększyły się o 10,46 zło.

Ile zatem wynosi opłata mocowa w gospodarstwach, w których zamontowano baterie słoneczne? Jeśli pokrywają one zużycie energii w 100%, opłata mocowa przyjmuje stawkę minimalną.

Opłata mocowa a biznes i fotowoltaika

Inaczej rozliczają się odbiorcy z innych grup podmiotów niż gospodarstwa domowe. Chodzi tu przede wszystkim o przedsiębiorców, ale nie tylko – w tej grupie znajdują się także instytucje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego czy szpitale. W ich przypadku wysokość opłaty mocowej obliczamy, mnożąc liczbę pobranych kilowatogodzin razy 0,0762 zł. Co istotne do tego wzoru nie bierzemy pod uwagę zużycia przypadającego na szczególne pory dnia. Opłaty mocowej nie nalicza się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-22.00 oraz w dni wolne od pracy. Im mniejsze zużycie prądu z sieci, tym wysokość opłaty mocowej niższa. Montując baterie słoneczne można więc sporo zaoszczędzić.

Panele fotowoltaiczne Konin – nowelizacja Ustawy o rynku mocy z 23 lipca 2021 roku

Opłata mocowa z powodu swojej szczególnej konstrukcji najbardziej uderzyła w budżety dużych zakładów przemysłowych, których działalność wymaga potężnego zużycia prądu. Ich rachunki zwiększyły się o setki tysięcy złotych rocznie, a baterie słoneczne nie zawsze można zamontować z powodów infrastrukturalnych. To wpłynęło na obniżenie ich konkurencyjności jako polskich wytwórców na rynku europejskim. Tę sytuację próbuje naprawić nowelizacja Ustawy o rynku mocy. Zaproponowano w niej nową metodę naliczania opłaty mocowej. Tym razem model rozliczania został zbudowany na profilu zużycia energii. Opłata mocowa jest tu niższa dla zakładów o niewielkich wahaniach dobowych poboru energii elektrycznej. Na jakie preferencje mogą liczyć firmy z tej grupy?

  1. Redukcja wysokości opłaty mocowej o aż 83%, gdy zużycie dobowe waha się względem zapotrzebowania w godzinach pozaszczytowych nie więcej niż o 5%.
  2. Redukcja wysokości opłaty mocowej o 50%, gdy zużycie dobowe waha się względem zapotrzebowania w godzinach pozaszczytowych o nie więcej niż o 10%.
  3. Redukcja wysokości opłaty mocowej o 17%, gdy zużycie dobowe waha się względem zapotrzebowania w godzinach pozaszczytowych o nie więcej niż o 15%.

Nowe przepisy nie przynoszą zmian dla firm wykorzystujących panele fotowoltaiczne w swoich zakładach, np. Konin i okolice są miejscami o bardzo dobrym nasłonecznieniu, dlatego baterie słoneczne są najlepszym rozwiązaniem dla tutejszych przedsiębiorców chcących obniżyć rachunki za prąd.