Instalacje fotowoltaiczne 3 kW

Montaż instalacji fotowoltaicznej wiąże się z dopasowaniem jej parametrów do potrzeb energetycznych budynku. Wymaga to uwzględnienia wielu czynników, w tym efektywności paneli, stopnia nasłonecznienia miejsca ich ulokowania czy też rodzaju zastosowanych ogniw. Jednymi z najmniejszych są obecnie Instalacje fotowoltaiczne 3 kW. Gdzie znajdują one zastosowanie?

Instalacje fotowoltaiczne do małych domów i na działki

Typowa instalacja fotowoltaiczna 3 kW wytwarza prąd w ilości, która może pokryć przeciętne zapotrzebowanie na energię czteroosobowej rodziny. Warunkiem jest, że wymagania energetyczne budynku pozostają na przeciętnym poziomie i wynoszą około 2500-3500 kWh rocznie. Jeśli gospodarz postanowi zainstalować sobie w warsztacie energochłonną maszynę, może zajść konieczność dokupienia prądu od zewnętrznego dostawcy.

Instalacje fotowoltaiczne 3 kW doskonale sprawdzają się w małych domach jednorodzinnych w tzw. systemach hybrydowych. Pozwalają one na pokrycie części zapotrzebowania np. wymaganego przez pompy ciepła lub inny odbiornik energii elektrycznej czy do zasilenia ogrzewania. To również dobre rozwiązanie na działkę letniskową wyposażoną w autonomiczny system z magazynem energii. Korzystanie z obiektu wyłącznie latem rozwiązuje problem zmniejszonej produkcji prądu w pozostałych okresach roku.

Warto też wziąć pod uwagę fakt, że o efektywności instalacji fotowoltaicznej 3 kW decyduje miejsce usytuowania paneli. Jeśli są one ulokowane w innym kierunku niż południe lub znajdują się w miejscu zacienionym, produkcja prądu może być nieco niższa.